Rijkswaterstaat

Renovatie Velsertunnel

De Velsertunnel in de A22 onder het Noordzeekanaal is bijna 60 jaar oud en toe aan een renovatie. Hoge vrachtwagens rijden zich regelmatig vast in de tunnel, de installaties en vluchtwegen in de tunnel zijn aan vervanging toe. Daarom voert RWS een grootscheepse renovatie uit en verbeteren ze zo de doorstroming en veiligheid.

 

Al in 2015 is gestart met de externe communicatie over de afsluiting van de Velsertunnel tijdens de renovatie in 2016. Meer dan een jaar tevoren moet het voor de omgeving duidelijk zijn dat de tunnel 9 maanden lang dicht gaat. Men moet dan al weten: wat zijn de omrijroutes, welke alternatieven zijn er voor het verkeer zijn er en waar haal ik mijn informatie?

Praktijk Proef Amsterdam
MoveNext - Latus