Consortium Hollandse Waterstad

Hollandse Waterstad is een samenwerkingsverband rond het herstellen van het water in de historische binnenstad van Gouda. Zij werken samen aan het weer zichtbaar en bruikbaar maken van de historische waterlopen in de stad.

Bijzonder is dat Hollandse Waterstad oorspronkelijk een plan is van de Goudse burgerij en dat zij meewerkt aan de realisatie.

 

 

Gouda en het water

Gouda heeft haar rijkdom te danken aan de ligging aan het water. Het eeuwenoude waterbouwkundig stelsel is nog aanwezig in de stad, maar goed verborgen. Doelstelling van Hollandse Waterstad is die structuur weer zichtbaar en bruikbaar te maken.

 

Doelen

  • herstellen van de Havensluis bij het Tolhuis, waardoor de Haven en de Gouwe weer volledig doorvaarbaar zijn;
  • herstellen van de intieme vaarwegen in het winkelgebied en rond de Motte;
  • het schuren van de grachten;
  • een gracht terug voor bergingscapaciteit en betere waterkwaliteit;
  • restauratie, herstel en beweegbaar maken van bruggen en sluizen;
  • realisatie van een Trekschuit in de Museumhaven;
  • baggeren van de stadsgrachten tot nautische diepte;
  • ontwikkelen Hollandse IJssel, Stolwijkersluis.


MoveNext - Latus