Gemeente Den Haag: Den Haag Onder Dak

De vier grote steden (Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht) en het kabinet maakten in februari 2006 afspraken over de zorg en opvang voor dak- en thuislozen. Doel van de plannen is een verbetering van de leefomstandigheden van dak- en thuislozen en de leefbaarheid in de stad.

 

Den Haag Onder Dak

'Den Haag Onder Dak' is de Haagse vertaling van deze afspraken. Uitgangspunt is dat naast passende huisvesting zorg en dagbesteding zoals (vrijwilligers)werk  wordt geregeld.

 

Doel

  • Bestaande voorzieningen uitbreiden
  • Op vijf plekken in de stad zeven nieuwe woonvoorzieningen realiseren.

 

Vier van die voorzieningen zijn inmiddels geopend. De gemeente werkt hierbij nauw samen met het Leger des Heils, de Kesslerstichting, St Limor, Parnassia, de woningcorporaties en het zorgkantoor.MoveNext - Latus